Historie 1950-1960


13-01-1951 (K.N.)

Klaverjassen om het Kampioenschap van Kampen. Tussen de vele verenigingen in onze stad zijn er die al meerdere lustrums hebben gevierd. Zo ook de KBC 1911. Deze biljartclub werd opgericht in de Buiten Sociëteit en is door de oorlogsomstandigheden verhuisd naar het Restaurant K.B., alwaar zij nu haar clubavonden organiseert. Eén ploeg neemt deel aan de bondscompetitie van de N.B.B., die ook dit jaar 40 jaar bestaat.

Een jubileum kost meestal veel geld. Daarom heeft het bestuur van de KBC 1911 gemeend dit feest in alle bescheidenheid te vieren. De financiën laten een grotere luister niet toe en bovendien zijn de nodige historische gegevens in de voormalige Buiten Sociëteit zoekgeraakt. Doch helemaal zonder feest wilde het thans bestaande bestuur het ook niet doen. Door de sportieve medewerking van de Stichting Ons Eigen Nest is zij in de gelegenheid gekomen de bestaande Wisselprijs voor het Klaverjaskampioenschap van Kampen te organiseren. Op 17 januari a.s. zal deze wedstrijd een aanvang nemen in het clubgebouw Restaurant K.B. en is vanaf heden de inschrijving opengesteld in genoemd Restaurant.

Er hebben zich ruim 30 deelnemers opgegeven en verwacht wordt dat velen deze gelegenheid eens willen benutten om aan een sportieve strijd deel te nemen. Naast de Wisselprijs met 3 x 2 medailles zijn er nog andere prijzen.

De KBC 1911 Bondsploeg zal trachten haar jubileum te benutten om voor een kampioenswedstrijd te Amsterdam in de diverse districten in aanmerking te komen. Daartoe zal nog worden getracht een belangrijke wedstrijd in Kampen te organiseren.

20-01-1951 (K.N.)

Donderdagavond werd voor de 3e maal het Klaverjaskampioenschap van Kampen georganiseerd. Het is in de Kamper Bar een prettige en sportieve strijd geworden. De voorzitter van de KBC 1911 Ph. de Bruyn opende de wedstrijd en deelde na afloop de prijzen uit, waarbij hij de wens uitsprak dat de deelnemers elkaar opnieuw zullen ontmoeten.

Van de 24 deelnemende paren kwam het paar Van der Haar-Bottenberg als overwinnaar uit de strijd te voorschijn met een totaal van 12 matchpunten en 6700 scorepunten. Het bestuur van de KBC 1911 deelt nog mede, dat er thans plannen worden uitgewerkt voor het persoonlijke kampioenschap op het groene laken. Zodra hierover meer bekendheid zal zijn, zullen nadere gegevens worden gepubliceerd. Momenteel is het nog niet bekend of het een driebanden- of een libretournooi zal worden.

 

08-02-1951 (K.N.)

Van 12 tot 17 Februari zullen de voorwedstrijden om het kampioenschap biljarten moyenne 2 - 3 worden gehouden. In het Restaurant K.B. zal ook een poule worden gespeeld. Twee Kamper clubs zullen er aan deelnemen, t.w. KBC 1911 2 en Vredenburg.

 

04-02-1954 (N.v.K.)

Stand Districtscompetitie C poule Libre 3e klasse:

1. Poedel I (Meppel)

2. KBC 1911 I (Kampen)

3. SAS I (Zwolle)

4. Carambole I (Zwolle)

5. Pomerans (Zwolle)

6. Diezerpoort (Zwolle)

7. G.K. I

 

B. Belder voorzitter KBC 1911 (1954-1965).

 

11-03-1954 (K.N.)

In restaurant K.B. werd dinsdagavond de belangrijke biljartwedstrijd tussen de eerste teams van KBC 1911 (Kampen) en Poedel (Meppel) gehouden. De inzet was het kampioenschap in de afdeling C, 3e klasse Libre van de K.N.B.B. Na een zeer spannende strijd, waarin van beide zijden de spelers met nervositeit te kampen hadden, werden de Meppelers tenslotte kampioen. De Jong (KBC 1911) wist als enige te winnen met voor hem ongewoon hard spel. W. Visser en Visscher van de KBC 1911 verloren hun partij van respectievelijk Kombrink en Knol van de Poedel.

 

11-03-1954 (N.v.K.)

Café Grote onderging belangrijke verbetering: Tot in alle hoeken is er nu een zee van licht, wat vooral het mooie biljart (het enige openbare biljart in IJsselmuiden !) tot zijn recht doet komen.

 

19-10-1954 (K.N..)

IJsselmuider Biljarters behaalden nog geen successen: Voor het eerst kwamen IJ.B.C. en de pas opgerichte biljartvereniging "Tuinzicht" op het groene laken in actie. IJ.B.C. tegen de biljartvereniging "Liefting" uit Kampen. Hoewel IJ.B.C. onder haar leden prominente spelers telt zoals D. Schinkel en H. Schinkel, werd deze eerste ontmoeting toch verloren.

 

Schabbink - Vinke 0-2

W. Kalter - Van Bruggen 0-2

H. Schinkel - Liefting 2-0

D. Schinkel - Van Dijk 0-2

Tuinzicht met C. Beek, A. Meulenbroek, J. Kok en H. Bakker verloor met 2-6 van Nieuwleusen.

 

17-04-1958 (K.N.)

Biljartclub "Vredenburg" vierde op vrolijke wijze 25-jarig bestaan. Vele biljartliefhebbers, ook van andere biljartclubs, hebben het bestuur hun gelukwensen aangeboden. Op hartelijke wijze werden de heren F. van Duuren, G. Weijland en M. Visser gehuldigd i.v.m. het feit dat zij 25 jaar lid zijn van "Vredenburg". Door de heer A. v. Dijk werd hun een geschenk aangeboden. Bij monde van mevr. Rukkers werd namens alle dames de nieuwe bekerkast aan de B.V. overgedragen. De oude bekerkast kon de gewonnen prijzen schier niet meer bevatten en daarom betekent deze nieuwe kast een ware aanwinst. Mevr. Tausch verrichtte de onthulling van de kast, e.e.a. ging gepaard met neerkomende serpentines en flink wat lawaai.

 

01-12-1958 (K.N.)

Henk de Kleine (* 03-10-'33 Zwolle), zoon van geboren Kampenaren A.N. de Kleine en J. A. Lorist verhuist van Zwolle naar Kampen. Hij wordt kastelein van een café in de Brigittenstraat bijgenaamd de Heilige Steege (Biljartclub "Ons Clubje") waar ook de heren Van der Weerd en Lieftink de scepter hebben gezwaaid. Resultaten van Henk de Kleine tot op dat moment: Kampioen van Nederland in: Anker Kader 47/2 Jeugd, Kader 38/2 2e klasse (M. 18,54), Kader 47/2 (M. 11,17), Hoofdklasse Anker Kader 47/2, Ereklasse Bandstoten-groot. (K.N. 31-01-'59).