Historie inleiding


Bronnen:

  • Notulen Bestuursvergaderingen De Buiten-Sociëteit Kampen (B.V.)
  • Notulen Algemeene Vergaderingen De Buiten-Sociëteit Kampen (A.V.K.)
  • Bestuursvergaderingen en Algemene vergaderingen De Buiten-Sociëteit Zwolle (A.V.Z.)
  • Kamper Courant (K.C.)
  • ‘t Nieuws voor Kampen (N. v. K.)
  • Kamper Nieuwsblad (K.N.)
  • Nieuw Kamper Dagblad (N.K.D.)
  • Correspondentie / foto's de biljartsport betreffende uit het Walkate Archief en het Gemeente Archief te Kampen (Corr.)
  • Archief KBC 1911


Voor aanvullingen en/of correcties: mavandijk14@home.nl