Historie 2000-2010


2000-2001

R. v. Raaij naar N.K. Libre-klein (300 car.) Jeugd en naar het E.K. Libre-klein (200 car.) Kadetten. Hij wordt 2e in de verkiezing Sporttalent van Kampen 2000.

 

A. v. Dijk wint de Kamper Ui Bokaal.

 

J. v.d. Beld voorzitter KBC 1911 (2000-2001).

 

2001-2002

H. Kok wordt benoemd tot Erelid van de KBC 1911.

B.J. Hollander wordt benoemd tot Lid van Verdienste van de KBC1911.

R. v. Raaij wordt gekozen tot Sportman van Kampen 2001/02.

S.K. Vrieswijk wordt Kampioen van Nederland (Bandstoten-klein 2e klasse).

 

Jeugdteam KBC 1911 (R. v. Raaij, P. v. Oostenbrugge, M. Kamstra) behaalt een 2e plaats N.K. teamcompetitie A- klasse Jeugd. R. v. Raaij, M. Kamstra naar E.K. clubteams A- Jeugd te Brugge (B) vanwege hun 2e plaats op het N.K. Zij eindigen als 6e.

Districtskampioenen: S.K. Vrieswijk (Driebanden-klein Hoofdklasse) M. v. Dijk (Libre-klein 1e klasse Recreanten).

 

I. Schuur wint de Kamper Ui Bokaal.

2002-2003

M. Kamstra wordt Kampioen van Nederland (Libre-klein 1e klasse Jeugd) en promoveert naar de Extraklasse Jeugd.

 

 

 

 

 

 

Gewestelijk kampioen: S.K. Vrieswijk (Bandstoten-klein 2e klasse). Op het N.K. wordt hij 6e.

Districtskampioen: J.W. Neijmeijer (Driebanden-klein 2e klasse). H. Hoekman (Libre-klein 4e klasse). T. v. Staveren (Libre-klein 5e klasse). H. v.d. Weij (Bandstoten-klein 4e klasse en Libre-klein 2e klasse Recreanten).

R. v. Raaij wordt 2e op het N.K. Kader 38/2 3e klasse Jeugd. (Moy. 33,26 Hs. 200 = 1 beurt uit) en promoveert naar Kader 47/2 Jeugd en Kader 57/2 Senioren. Op het N.K. Libre groot Jeugd wordt hij 4e (M. 30,21 Hs.283).

M. Kamstra plaatst zich als 3e voor het N.K. Libre extraklasse Jeugd en promoveert naar de Overgangsklasse. R. v. Raaij en M. Kamstra worden met hun team voor de 2e maal 2e op het N.K. teamcompetitie A -klasse Jeugd en mogen op grond daarvan wederom naar het E.K. clubteams Jeugd te Brugge (B) waar het team, zonder M. Kamstra (uitgeloot) 4e wordt na België, Frankrijk en Duitsland. R. v. Raaij eindigt op het E.K. Libre-groot Jeugd te Brugge op de 11e plaats.

 

W. v. Weeghel wint de Kamper Ui Bokaal.

 

S.K. Vrieswijk voorzitter KBC 1911(2002-2004).

 

2003-2004

De KBC 1911 krijgt een subsidie van € 35.000 toegewezen door de Gemeente Kampen voor een eventuele verbouwing van de accommodatie. Vooruitlopend daarop krijgt de accommodatie een grondige opknapbeurt.

 

KBC 1911-dames organiseren voor de 10e keer de strijd om de Kamper Ui Bokaal voor vrouwen. Winnaar Z. Eiling.

 

R. v. Raaij (19 jaar) wordt 2e op het N.K. Ankerkader 47/2 Jeugd en speelt bij de senioren V.W. Nationaal Ankerkader 57/2 1e klasse (M. 16,86). Hij vertegenwoordigt Nederland op het E.K. Ankerkader 47/2 Jeugd te Calais met een 14e plaats als resultaat. Hij wordt opgenomen in de Nationale Kernploeg Jeugd van de K.N.B.B. Bij de verkiezing Sportman van het jaar 2003 in Kampen wordt hij 2e.

M. Kamstra wordt 6e op het N.K. Libre Extra klasse Jeugd.Districtskampioen: S.K. Vrieswijk (Bandstoten-klein 2e klasse). J. Boersma (Libre-klein 6e klasse Jeugd). Team B- Jeugd (J. Boersma, E. Boersma, G. Kalter, R. Hoekman, J. Vos). Zij worden 2e in de Regionale Finale N.O. Nederland en mogen naar het N.K., waar zij 3e worden.

 

2004-2005

R. v. Raaij wordt 4e bij het N.K. Libre-Groot Jeugd en mag deelnemen aan het E. K. Libre-groot Jeugd in Oostenrijk, waar hij 11e wordt. Hij plaatst zich voor het N.K. Anker Kader 47/2 Jeugd, waar zijn 3e plaats hem een uitzending naar het E.K. te Brno (Tsjechië) oplevert. Hij wordt daarin 5e (M. 21,11 Hs. 113).

M. Kamstra komt uit op het N.K. Libre-Groot Overgangsklasse Jeugd en eindigt als 6e.

J. Boersma wordt Districtskampioen Libre 5e klasse Jeugd.

 

A. v. Weeghel wint de Kamper Ui Bokaal.

 

2005-2006

R. v. Raaij wordt 3e bij het N.K. Libre-groot 1e klasse Jeugd (M. 31,67) en plaatst zich voor het E.K. in Brugge (B) waar hij als 9e eindigt (M. 24,41 Hs. 170). Hij plaatst zich als 8e voor het N.K. Libre-groot Senioren (M. 34,6) en eindigt op een 4e plaats (M. 47,5). Met een 6e plaats bij het N.K. Ankerkader 47/2 Jeugd sluit hij zijn carrière als jeugdspeler af.

J. Boersma wordt Regiokampioen N.O. Nederland (Libre 3e klasse Jeugd) en promoveert naar de 2e klasse, waarin hij in de finale als 4e eindigt. Hij krijgt de Prestatiebokaal voor de jeugd van het district Zwolle e/o uitgereikt.

Districtskampioenen: W. Hendriks (Driebanden-klein 1e klasse). Hij eindigt als 3e in de Regionale Finale.

M. van Dijk (Bandstoten-klein 3e klasse). In de Regionale Finale wordt hij 7e. M. van Dijk (Libre 2e klasse Recreanten).

G. Kalter (Libre-klein 5e klasse Jeugd). In de Regiofinale N.O. Nederland eindigt hij als 3e.

S.K. Vrieswijk wordt 2e in de Districtsfinale (Driebanden-klein Hoofdklasse), 2e in de daarop volgende Regiofinale en promoveert (M. 0,901) naar de Extra klasse. Op het N.K. wordt hij 8e.

De KBC 1911 kan geen Libre - team C1 samenstellen voor deelname aan de Bondscompetitie van het District. Met name de keuze voor het spelen van Driebanden is de oorzaak.

J. v.d. Beld (40 jaar lid), R. Dietrich (25 + jaar lid) en J. Duyn (25 jaar lid) worden gehuldigd.

 

R. Steggink wint de Kamper Ui Bokaal.

 

B.J. Hollander voorzitter KBC1911 (2005 - 2012).

2006-2007

Kampioen van Nederland: G. Kalter (Libre 5e klasse Jeugd) en promotie naar de 4e klasse.
Regiokampioenen: Het B- Jeugdteam van de KBC 1911 met J. Boersma, G. Kalter, R. Bos, E. Esman en J. Vos. Op het N.K. eindigen ze als 5e. R. Bos (Libre 7e klasse Jeugd) Hij promoveert naar de 5e klasse (M. 0,84).

Districtskampioenen: G. v.d. Akker (Libre 5e klasse). In de Regiofinale eindigt hij als 4e. J. Endeman (Libre 2e klasse). In de Regiofinale eindigt hij als 4e. B- Jeugdteam (zie regio). S.K. Vrieswijk (Bandstoten-klein 2e klasse). In de Regiofinale eindigt hij als 4e. R. v. Raaij eindigt als 2e op het N.K. Libre-groot 1e klasse. (M. 63,78 P. moy. 350,00 ). Hij promoveert van 1e klasse naar Hoofdklasse. Ankerkader 57/2 (Moy.27,15 Hs. 94).

H. v. Wijk wint de Kamper Ui Bokaal.

2007-2008

Kampioenen van Nederland: R. van Raaij (Hoofdklasse Ankerkader 57/2).

 

 

KBC 1911-3 in C4 (V.l.n.r. J. Groenendijk, P. v. Dijk, S. Verbeek, R. Witteveen).

 

Regiokampioen: KBC 1911-3 in C4 (P. v. Dijk, R. Witteveen, S. Verbeek, J. Groenendijk).

 

Districtskampioenen: S. Verbeek Libre 5e klasse. Regiofinale 7e. R. Bos Libre 6e klasse jeugd. Regiofinale 6e. KBC 1911-4 in C5 (G. Kootstra, M. v. d. Akker, I. Hollander, A. Hollander).H. v. Wijk wint de Kamper Ui Bokaal.

 

M. v. Dijk wordt benoemd tot Lid van Verdienste van de KBC 1911.

2008-2009

Kampioenen van Nederland: P. Koster (Libre-klein 7e klasse Jeugd.

Marcel Hannema (Driebanden-klein 2e klasse).

 

Regiokampioenen: M. Hannema (Driebanden-klein 2e kl.). T. v. Staveren (Driebanden 2e klasse Recreanten). 3e plaats op het N.K. G. Kalter (Libre 4e kl. Jeugd) 5e plaats op het N.K.

Districtskampioenen: W. Smit (Driebanden 2e klasse). R. Witteveen (Libre 4e kl.). G. Kalter (Libre 4e kl. Jeugd). M. Hollander (Libre 1e klasse). T. v. Staveren (Driebanden 2e klasse Recreanten). KBC IV in C5 (J. Groenendijk, G. Kootstra, M. v.d. Akker, I. Hollander, A. Hollander).

I. Hollander wint de Kamper Ui Bokaal.

2009-2010

Kampioen van Nederland:

R. v. Raaij (Ankerkader 47/2 1e klasse).

 

N.K.

R. v. Raaij 2e (57/2 Hoofdklasse), 6e (Bandstoten Gr. 1e klasse)       

J.L. Heeringa 2e (Libre-klein 6e klasse Jeugd)       

A. Haveman 3e (Libre-klein Hoofdklasse).

 

Regiokampioenen:
J. L. Heeringa (Libre-klein 6e kl Jeugd), A. Haveman (Libre-klein Hoofdklasse).

 

Districtskampioenen:
A. Haveman (Libre-klein Hoofdklasse), M. v.d. Akker (Libre-klein 5e klasse), T. v. Staveren (Driebanden 2e klasse Recreanten), S.K. Vrieswijk (Bandstoten-klein 2e klasse), G. Akker, M. v. d. Akker, I. Hollander, J. Kalter, R.A. Witteveen (C4).

 

R. v. Raaij speelt competitie in een topteam in de Eredivisie. Hij wordt 2e op het N.K. Ankerkader 57/2 Hoofdklasse en promoveert naar de Ereklasse Libre-groot.

 

A. Hollander wint de Kamper Ui Bokaal.