Nieuws van het bestuur


Mededeling:

Op verzoek van enkele leden en ook besproken in een bestuursvergadering, is het de bedoeling om te gaan starten met het geven van biljart les. In de zaal, links op de bar, ligt een inschrijfformulier voor deelname aan de lessen. Na inventarisatie zal gekeken worden wanneer en om welke tijd er les gegeven zal worden.

 

Het bestuur.