Nieuws van het bestuur


Jaarvergadering 26-11-2019

We hebben afscheid genomen als bestuurslid van: Gerina Noordman, Simone Westerink en Armand Haveman.

 

Ilona Hollander is benoemd als nieuwe voorzitter van de KBC1911.