Nieuws van het bestuur


Beste leden
Bij deze willen wij jullie laten weten dat met onmiddellijke ingang Dick Stam is toegetreden toe het bestuur.
Dick zal de functie van penningmeester overnemen van Harry Fixe.
Wij zijn als bestuur zeer verheugd met de toetreding van Dick.
Met vriendelijke biljartgroet, het bestuur.