Historie 1980-1990


11-06-1983

J. Bres wordt benoemd tot Erelid van de KBC 1911.


1984-1985

Na ± 40 jaar lid te zijn geweest van de KBC 1911, wordt K. Klein in de Helenius de Cockschool benoemd tot Erelid van de KBC 1911.

V.l.n.r. G. Posthumus, H. v. Enk, B. Schilder, T. Smit jr., G. Beks, J. Bres (Erelid 1983), A. Net, E. Kootstra, K. Klein (Erelid 1984), Ch. Christoffels, J. v.d. Beld (Erelid 1994), A. Rietberg, H. Gottmer, J. Duyn (Lid van verdienste 2001), G. Krol, R. Dietrich, J. Kok, J. v.d. Herik, H. Kok (Erelid 2001).

 

1986-1987

De belangrijke verhuizing vindt plaats naar een "eigen" accommodatie in de voormalige Beatrix kleuterschool in de Anjerstraat 18 (26-09-1987). KBC 1911 organiseert een Open Dag met o.a. demonstratiepartijen door oud-Kamper biljarter Henk de Kleine en hoofdklassespelers. De KBC 1911 telt op dat moment 22 leden. Aanvankelijk worden er 3 Wilhelminabiljarts geplaatst.Districtskampioen Zwolle e/o en Gewestelijk Kampioen N.O. Nederland:

KBC 1911 -1 (S.K. Vrieswijk, L. Karel, J. v.d. Beld, W. Eenkhoorn, res. A. Wezenberg en J. Winkler,) in de C2 klasse. Op het N.K. worden zij 5e.

In het Bestuur worden B.P. v. Mierlo en A. Net vervangen door E. Vaandering en R. Hannema. In de KNBB-competitie komt de vereniging o.a. uit met een kaderteam 38/2, bestaande uit B. Schilder, T. Smit Jr., H. Visser (gastspeler) en res. L. Karel.

 

1987-1988

Districtskampioen: KBC 1911 -2 (A. Wezenberg, J. v.d. Beld en J. Winkler) in de C2.

Namen van KBC 1911-leden in alfabetische volgorde uit de 80-er jaren :

H. Albers, J. Albers, A. Been, W. Been, F. v.d. Beld, J. v.d. Berg, Boer, K. Bos, N. Bos, Bottenberg, C. Christoffels, H. Damman, A. Diender, J. Duyn, M. v. Dijk, P. v. Dijk, W. Doorduin, W. Eenkhoorn, J.Endeman, A. v. Enk, H. v. Enk, K. Fidder, H. Gelens, H. Gottmer, P. Habits, M. Hannema, R. Hannema, A. Haveman, N. Haverman, B. v.d. Heide, N. v.d. Herik, T. Hogenhorst, M. Hollander, A. Hollader, H. Karel, L. Karel, Klappe Sr., M. Klappe, M. Koek, H. Kok, J. Kok, H. v.d. Kooi, E. Kootstra, Kranenburg, A. Krans, G. Krol, M. Last, T. de Leeuw, J. d. Munnik, G. v. Ommen, A. Rietberg, R. Potkamp, G. v.d. Scheer, P. Schouten, Schrijver, J. v. Sermondt, J. Stoffer, E. Vaandering, T. Vaandering, J. v.d. Veen, N. Vorstenbosch, F. Vos, H. Westendorp, A. Wezenberg, T. Wezenberg, J. Winkler, J. Winters, L. Wonnink, I.Zegers, R. Zimmerman.

 

1988-1989

Districtskampioen: KBC 1911 - 1 (A. v. Enk, L. Karel en A. Net) in C1.

 

1989-1990

Districtskampioen: A. v. Enk(Libre 1e klasse), H. Damman (Libre 2e klasse), M. v. Dijk (Libre 3e klasse), E. Vaandering (Libre 4e klasse), G. v.d. Scheer (Libre 4e klasse Jeugd), Jeugdteam (H. Winters, P. v. Dijk en M. Hannema).
B. Schilder (KBC 1911) wint het 5e prestigieuze Rebergen-Kadertoernooi bij HBC in Hoogeveen (M. 11,41) 2. K.v.Vilsteren uit Zwolle (M. 10,68) 3. H. Fijn uit Hattem (17,22) 4. J. Groenink uit Steenwijk (M. 10,04).