Historie 1940-1950


10-10-1940 (A.V.Z)

Wedstrijden met andere clubs of kampioenswedstrijden kunnen als gevolg van de bezetting door Duitsche militairen nu niet gehouden worden.De Vice-Voorzitter heeft nu de gelegenheid onze spelers tegen Kampen dank te brengen voor de behaalde eindoverwinning van 9 mei j.l., waardoor onze prijzenkast wederom een trophée rijker is geworden.
Vacature voorzitter KBC 1911 (1940-1945).


14-11-1941 (Corr.)

B.S. aan de Commissaris van Politie. Kennisgeving van een biljartdemonstratie door de heer F.M. Soliën uit Den Haag, professeur de Biljarts.

 

Tellijsten uit 1942 en 1943 met namen van toenmalige leden van de K.B.C. (1911) en hun gespeelde moyennes (Walkate Archief): Van Vlijmen (9,09), Put (6,74), Ph. de Bruyn (6,69), A. Snijder (4,62), P. Westerhuis (4,16), H. Zomer (3,33), A. Schilder (3,03), Boesveld (3,02), D.J. Siebrand (3,01), J. Eckhardt (2,75), H. Wiersma (2,45), W. Lamberts (2,12), F.W. Smelser (1,65), Woldendorp (1,55), Korridon (1,52), Eckhardt (1,50), De Nes (1,45), Prins (1,20), Landsman (1,12), J. Tamminga (1,05).

 

10-1942 (De Biljartrevue)

Aansluiting van nog niet aangesloten biljartvereenigingen bij de leidende organisatie. Opgenomen als afdeling in het verband van den N.B.B.: Kamper Biljart Club te Kampen. Secretaris J.A. de Nes, Oudestraat 102, Kampen. "Vervolgens kwam weer een verloren zoon tot den N.B.B. terug, met name de " Kamper Biljart Club ". Tot de Zwolsche Afdeelingen de waarschuwing: weest op Uw hoede, want de namen en de moyennes van de K.B.C. spreken voor zichzelf." K.B.C. trad toe met 22 leden.
Bestuur KBC: "Zij, die met een hooger gemiddelde dan 4,25 dit jaar genoteerd staan, zullen zich op kader moeten toeleggen".

 

29-12-1943 (Corr.)

Princesse naar B.S. Bevestiging maandelijks onderhoud:1e schoonmaken, spannen en eventueel keeren der lakens op blad en banden, het plaatsen van acquiten. 2e het opzetten en bijwerken der queuedopjes en pommerancen. 3e het schoonhouden of zoo noodig afdraaien der ballen en het repareeren der tellers. 4e het waterpas stellen.

22-06-1945 (Corr.)

Bestuur B.S. aan B. en W. Kampen: "Bij de opblazing van de IJsselbrug heeft de B.S. nogal geleden, en wij verzoeken U dan ook beleefd dit gebouw weer voor ons bewoonbaar te maken. Zoowel het bestuur als de ledenkring is thans geheel gezuiverd van "edelgermanen" en bestaan thans uit goede Vaderlanders". De Binnen - Sociëteit zal waarschijnlijk niet weer worden opgebouwd.

 

De activiteiten van de KBC (1911) hebben zich inmiddels onder Voorzitterschap van Ph. de Bruyn (1946-1953) van de vernielde Buiten Sociëteit naar het Restaurant De Kamper Bar verplaatst, evenals vergaderingen van de B.S. De traditionele jaarlijkse wedstrijden tussen de KBC en de ZBC zijn hiermee beëindigd.

 

Districtskampioen KBC 1911 II in de C2 klasse met J. Grootjen, Put, A. Karel en B. Otten (medaille in archief KBC 1911).

 

30-01-1946 (K.N.)

De stand na 4 wedstrijden in de Kamper Biljartcompetitie.

1e 4-tallen:

1. KBC '11 18- 62

2. Boterton 14-10

3. Vredenburg 1

4-104. KBC '15 11-13

5. IJBC 10-14

6. Noenzaal

Gebrek aan wedstrijdroutine is oorzaak dat de prestaties over het algemeen beneden het gewone niveau blijven.

 

09-02-1946 (K.N.)

Grootjen van KBC '11 zag in den wedstrijd tegen Boterton kans in 28 beurten zijn 150 caramboles vol te maken. Een zeer goede partij speelde ook J. Knul (Vredenburg) M. 4,47 tegen Arendshorst (Noenzaal). Nu de eerste helft der competitie is gespeeld, blijkt er slechts één speler te zijn, die alle wedstrijden heeft gewonnen nl. de heer Put van KBC '11. Zijn hoogste gemiddelde was 7,47.Voor de 2e helft zullen nu de gemiddelden, welke voor de eerste helft door de vereenigingen zelf waren vastgesteld aan de hand van de resultaten in de 1e helft behaald, worden herzien. Wij vragen ons af of dit wel juist is, zoolang dit niet geheim was, daar wij nu den indruk krijgen dat verschillende spelers hun gemiddelde in de 1e helft gedrukt hebben om het in de 2e helft wat gemakkelijker te hebben.

10-02-1946 (Corr.)

Uitslag Oriëntatietournooi in de K.B. Cadre 25/2 (150 car).
Gesp. Caramboles  H.s. A. Gem. Pnt. 

1. H.Schinkel 6 857  45 5,63 8 

2. J. Grootjen 6 890  37 5,17 8 

3. Ph. de Bruyn 6 765  23 3,86 6 

4. A. Put 6 723  21 4,51 2 


Uitslagen in de Kamper Biljartcompetitie:

K.B.C. 1911 II - Boterton 8-0

K.B.C. 1911 met J. Grootjen, A. Put, A. Karel en B. Otten.

Boterton met G.J. Derksen, Joh. Brand, B. v.d. Wolde en B.J. Bosman.

 

Vredenburg - Noenzaal 8-0

Vredenburg met J. Wijnhoud, J. Stappenbeld, E. v.d. Kamp en Knul.

Noenzaal met H. Keuter, K. v.d. Weerd, A. Brand en K. Arendshorst.

 

IJ.B.C. - K.B.C. '15 8-0

IJ.B.C. met o.a. G. Grote, H. Schinkel en G. Schabbink.

K.B.C. '15 met o.a. H. Brand en W.J. Kalter.

 

Nu de eerste helft van deze competitie gespeeld is, kunnen we wel schrijven, dat de Kamper Biljartcompetitie een groot succes is. Er wordt sportief en met animo gespeeld en veel publiek woont deze wedstrijden bij.

 

16-02-1946 (K.N.)

KBC '11 heeft het in de laatste wedstrijden lelijk laten zitten. De mannen van Lamberts kunnen zeker beter. Oriëntatietournooi.Bedoeld als krachtmeting voor een eventueele deelname aan den strijd om het kampioenschap van de onderafdeling van de N.B.B vond vorige week in de Kamper Bar een zgn. Oriëntatietournooi plaats waar de sterkste spelers van Kampen deelnamen. De heeren Ph. de Bruyn, A. Put en A. Schinkel streden hier om den hoogsten plaatselijken titel. Een aandachtig publiek heeft dezen hoogst spannenden strijd gevolgd, waarbij de spelers elkander maar weinig toegaven. De hoogste serie van 45 werd gemaakt door de winnaar A. Schinkel. Bij monde van den heer G. Schrijer werden de prijzen uitgereikt.

 

02-03-1946 (K.N.)

De groote match was Vredenburg - KBC '11. Dankzij de heeren Grootjen (M. 8,50) en Put kreeg de KBC '11 een 4-0 voorsprong. De heeren Rukkers en Stappenbeld slaagden erin een gelijkspel te bevechten. De Noenzaal slaagde erin tegen KBC '15 ook een gelijkspel te behalen.

 

09-03-1946 (K.N.)

KBC '11 neemt, mede door haar zwaar bevochten zege op KBC '15, de leiding. A.s. Maandag wordt duidelijker wie kampioen kan worden als KBC '11 en IJBC elkaar bekampen. De KBC '11, welke het voordeel van eigen biljart heeft, heeft o.i. de meeste kans, maar de "jongens" van Grote kunnen voor een verrassing zorgen.

 

23-03-1946 (K.N.)

KBC '11 Kampioen.

Uitslag 18 Maart: Boterton - KBC '11 1-7. In den laatsten wedstrijd is de beslissing gevallen ten gunste van KBC '11. De wedstrijd tegen Boterton (4-4) stond op een zeer hoog peil. Vooral J. Grootjen was in topvorm, getuige zijn gemiddelde van 9,76 en hoogste serie 45. Onze gelukwenschen voor den kampioen.De biljartcompetitie 1946 is nu geëindigd. De eerste serie was een zgn. noodcompetitie. Boven verwachting is alles vlot verloopen en uitstekend geslaagd. Wij brengen dank aan de organisatoren, die het mogelijk maakten dat deze wedstrijden een waar succes werden. Mocht volgend jaar een kringcompetitie worden gehouden waar ook Zwolsche clubs aan mee zullen doen, dan hopen wij dat onze clubs erin zullen slagen de bovenste plaatsen te bezetten.

 

09-1946

1e Prijs KBC 1911 - Blauwvingers. (medaille archief KBC 1911).

 

07-11-1946

Hoe groot het enthousiasme na de oorlog in Kampen was voor het beoefenen van de biljartsport moge blijken uit het aantal deelnemende teams aan de Kamper Biljartcompetitie, die naast de Kadercompetitie van de NBB, de eer van de plaatselijke cafés verdedigden vaak met meer dan 1 team.

 

03-03-1947 (Corr.)

Bestuur B.S. aan Dep. van Justitie: "Doordat de Duitschers op 14 april 1945, toen de Canadeezen onze stad naderden, de IJsselbrug lieten springen, werd ons Sociëteitsgebouw zoodanig verwoest, dat dit later geheel moest worden afgebroken ".

 

11-1949 (Archief KBC1911)
Deelnemers clubcompetitie KBC 1911:J. Grootjen(217), A. Put(173), W. Schinkel(130), A. karel(105), W. Visscher(105), P. de Jong(102), W. Otten(99), W. Lamberts(94), H. Bottenberg(78), B.P. van Mierlo(78), G. Schrijer(76), W. Edink(60), B.H. van Mierlo(60). C. Vermeulen(60)
.

 

03-03-1949 (K.N.)

Op 24 Maart a.s. zal in de grote zaal van de Gehoorzaal een biljartwedstrijd worden gehouden tussen de cracks Van de Pol en De Leeuw. De baten van deze wedstrijd komen ten goede aan de NIWIN (Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië, o.a. kerstpakketten voor de jongens in Indonesië). De organisatie voor dit belangrijke treffen is in handen gegeven van de KBC 1911. Wij raden een ieder aan deze avond vrij te houden, omdat hier een unieke gelegenheid wordt geschapen de grootsten onder de groten op het groene laken te zien spelen.

 

24-03-1949 (K.N.)

Medegedeeld wordt dat de kaartverkoop voor de grote biljartwedstrijd ten bate van de NIWIN goed verloopt.


Dat is ook geen wonder. De kampioenen die in de gehoorzaal hun kunnen zullen vertonen, bezitten een grote vermaardheid. Toen in Amsterdam een dergelijke wedstrijd werd gehouden moest de politie er aan te pas komen om de geweldige toeloop in goede banen te leiden. Nog enkele kaarten zijn verkrijgbaar bij de sigarenwinkeliers Goosen en Edink en bij de Kamper Bar.

 

26-03-1949 (K.N.)

Twee prominente figuren uit de biljartwereld, de heren Van de Pol en De Leeuw, hebben Donderdagavond een demonstratie op het groene laken gegeven, waarvan de baten ten goede kwamen aan het NIWIN-comité te Kampen- IJsselmuiden.De grote zaal van de Gehoorzaal was daartoe in een biljartzaal herschapen en het was een vrolijk gezicht de zitplaatsen amphietheatergewijze te zienopgebouwd. De organisatie van de wedstrijd was in handen van de biljartclub KBC 1911, die zeer tevreden mag zijn over de behaalde resultaten. Slechts enkele plaatsen waren onverkocht. Ook het NIWIN-comité zal zich in de handen hebben gewreven. Kampen is niet erg verwend op het gebied van deze sport en het deed de voorzitter van het plaatselijke comité, de heer Schulting, genoegen de beide grootmeesters te begroeten. Tevens bracht hij hun dank voor de moeite die zij zich hadden getroost om naar Kampen te komen. In deze dank deelde KBC 1911, voor de organisatie, terwijl de heer Van Mierlo een extra dankwoord in ontvangst had te nemen. De heer Van de Pol werd in het zonnetje gezet met de behaalde resultaten in Parijs, waar hij als tweede eindigde in het wereldkampioenschap. Verder vroeg de voorzitter de besturen van andere sportverenigingen het voorbeeld van de KBC 1911 te volgen, om een bijzondere sportgebeuren in onze stad te organiseren, omdat het gaat om onze jongens over zee. De heer De Kleine uit Zwolle, die als arbiter optrad, gaf vervolgens een technische uiteenzetting over het spel kader 37/2. Hierna nam de partij, die gespeeld werd om 600 caramboles, een aanvang. Goed waren de heren er in de eerste beurten niet in, want na 3 beurten had Van de Pol 40 en De Leeuw 25. In de 4e beurt maakte De Leeuw een serie van 134, waarbij de toeschouwers konden genieten van prachtig spel, dat zijn hoogtepunt bereikte in een meesterlijk gespeelde serie van 311 door Van de Pol in de 8e beurt. Het was alsof de ballen magnetisch naar elkaar werden getrokken. Na de pauze liep het eerst ook niet denderend. Van de Pol had nog 10 beurten nodig om de 600 vol te maken. De Leeuw maakte in de 12e beurt nog een serie van 169, waarna hij op een betrekkelijk gemakkelijke stoot strandde. Het was al over het middernachtelijk uur toen de heer Schulting deze tweekamp sloot, daarbij de beide spelers een kistje en een doos sigaren overhandigend, die door sportliefhebbers beschikbaar waren gesteld. De heer Van Mierlo sprak een slotwoord namens de KBC 1911.