Historie 2010-2020


2010-2011

Kampioen van Nederland:

M. Kamstra (Libre-klein Extra klasse).

B. v. Kleef (Libre-klein 6e klasse):

 

N.K.

J.L.Heeringa 6e plaats Libre-klein 5e klasse Jeugd.       

P. Koster 8e plaats Libre-klein 6e klasse Jeugd.       

R. v. Raaij 2e plaats Ankerkader 47/2 1e klasse.       

KBC1911-C1 4e plaats (M. Kamstra, A. Haveman, B. Gorter, L. Karel).

 

Regiokampioen:

B. v. Kleef (Libre-klein 6e klasse).

P. Koster (Libre-klein 6e klasse Jeugd).

KBC 1911-C1 (M. Kamstra, A.Haveman, B. Gorter, L. Karel).

 

Districtskampioen:

B. v. Kleef (Libre-klein 6e klasse).

B. Gorter (Libre-klein Hoofdklasse).

H. v.d. Wey (Drieb.-klein 3e klasse Recreanten)

 

J. Loman wint de Kamper Ui Bokaal.

 

 


2011-2012

Het rookverbod heeft ook de KBC 1911 bereikt. Er wordt besloten een aparte rookruimte te maken, de entree en de bestuurskamer worden verplaatst en de keuken wordt uitgebreid.
Vlak voor de viering van het 100-jarig bestaan (21 mei) is de klus m.m.v. talloze vrijwilligers geklaard.


Erelid en oud-voorzitter J.v.d. Beld wordt tijdens de viering benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Als afsluiting van het jubileum jaar organiseert de KBC 1911 in december het N.K. Driebanden - klein 2e klasse.

 

Op de Algemene Ledenvergadering neemt B.J. Hollander afscheid als voorzitter en wordt benoemd tot Erelid van de KBC1911.

 


G. v.d. Akker wordt gekozen tot nieuwe voorzitter (2012-2015)

Kampioen van Nederland:

R. van Raaij (Ankerkader 47/2 1e klasse)
J. L. Heeringa (Libre-klein 5e klasse Jeugd).

Nederlands kampioenschap
R. v. Raaij 9e plaats Libre-groot Ereklasse, 5e plaats Ankerkader 57/2 Hoofdklasse.

A.Haveman 8e plaats Libre Extra klasse.

P. Koster 7e plaats Libre 6e klasse Jeugd.

 

Regiokampioen:
P. Koster (Libre 6e klasse Jeugd).

 

Districtskampioen:
C1 team KBC 1911 (A. Haveman, B. Gorter, L. Karel, res. M. Kamstra, P. v. Oostenbrugge).

 

H. Dorgelo wint de Kamper Ui Bokaal.

 

KBC 1911 wint de eerste editie van het toernooi om De Zilveren Keu van Kampen. Zes biljartclubs uit Kampen en IJsselmuiden namen er aan deel.

 

 

 

Districtskampioen:
P. van Staveren (Libre-klein 6e klasse).

G. v.d. Akker (Libre-klein 4e klasse).

M. Hollander (Libre-klein 1e klasse).

 

A. Hollander wint de Kamper Ui Bokaal.


J. Endeman en M. van Dijk 25 jaar lid KBC 1911.

 

 

Regiofinale
G. van den Akker 5e plaats Driebanden-klein 3e klasse
J. Endeman 4e plaats Bandstoten 4e klasse Recreanten.


Districtsfinales
S.K. Vrieswijk 3de plaats Driebanden 1e klasse
P. Koster 7de plaats Libre 4de klasse.G. v.d. Akker 2e plaats Driebanden 3e klasse.
M. v. Dijk 3e plaats Driebanden 3e klasse.
M. v.d. Akker 7e plaats Driebanden 3e klasse.J. Endeman  1e plaats Bandstoten 2e klasse Recreanten.


I. Krishnadath wint de kamper Ui Bokaal.


Clubkampioenschappen:
W. Hendriks voor de 5e keer Clubkampioen Driebanden.R.E. Dietrich voor de 2e keer (na 34 jaar) Clubkampioen Libre.


M. Klappe, A. Haveman, A. Hollander, K. v.d. Klooster en H. Bannink 25 jaar lid KBC 1911.H. v. Emmen en H. Suiçmez 12½ jaar lid KBC 1911.


G. v.d. Akker neemt afscheid als voorzitter.

B. Hollander zal zijn plaats voorlopig innemen.


2012-2013

Jimmy Lee Heeringa is één van 8 Nederlandse kampioenen die Nederland mocht vertegenwoordigen in de Coupe van Beem. Deze jaarlijkse biljartinterland voor junioren tot 20 jaar tussen Duitsland, België en Nederland werd gehouden in België en door Nederland gewonnen.

 

N.K.

R. van Raaij Kampioen van Nederland Ankerkader 57/2 Hoofdklasse.

5e plaats Libre-groot 1e klasse.

5e plaats Ankerkader 47/2 Ereklasse.

7e plaats Ankerkader 71/2 Ereklasse.

4e plaats Ankerkader 47/2 1e klasse.

Nick Groenendijk 8e plaats Libre 3e klasse Jeugd.

M. Kamstra 5e plaats Libre -klein Overgangsklasse.

Patrick Koster 7e plaats Libre 2e klasse Jeugd.

B. v. Kleef 6e plaats Bandstoten-klein 5e klasse.

M. Hollander 3e plaats Libre-klein 1e klasse.

 

Regiokampioen:
Nick Groenendijk (Libre 3e klasse Jeugd).

B. v. Kleef ( Bandstoten 5e klasse).

 

 

M. Hollander (Libre-klein 1e klasse).


2013-2014

KBC organiseert weer een N.K.

In de N.K. Landscompetitie Jeugd is N.O. Nederland vertegenwoordigd met 2 teams waarin drie leden van de KBC1911 zijn opgesteld: Patrick Koster, Daphne Klappe, Vera Copier.

 

N.K.
R. v. Raaij Kampioen van Nederland Ankerkader 57/2 Hoofdklasse.

3e plaats Ankerkader 47/2 1e klasse.

Naomi Struyk 2e plaats Libre 3e klasse Jeugd.

Nick Groenendijk 4e plaats Libre 3e klasse Jeugd.

Patrick Koster 7e plaats Libre 2e klasse Jeugd.

Patrick Koster, Daphne Klappe, Vera Copier 4e en 5e plaats Landscompetitie Jeugd.

 

Regiokampioen:
Patrick Koster (Libre 2e klasse Jeugd).

Nick Groenendijk (Libre 3e klasse Jeugd).D

 

Districtskampioen:
M. v.d. Akker (Libre - klein 4e klasse).


W. Akkermans wint de Kamper Ui Bokaal.


A. Diender en M. Hannema 25 jaar lid KBC 1911.

 


 2014-2015
H.Witteveen, M. Hollander 25 jaar lid KBC 1911.

M. Kamstra, F, Heeringa 12½ jaar lid KBC 1911.

 

Naomi Struyk maakt deel uit van het team dat Nederland vertegenwoordigt in de Coupe van Beem.  

 

N.K.
R. v. Raaij 6de plaats Libre-groot Ereklasse.
Remco Kloosterman 6de plaats Libre 3e klasse Jeugd.
Daphne Klappe 8e plaats Libre 3e klasse Jeugd.
Naomi Struyk 2e plaats Libre-klein 2e klasse Jeugd.
R. v. Raaij 3de plaats Ankerkader 47/2 Ereklasse.


2015-2016
N.K.   R. van Raaij    Kampioen van Nederland Bandstoten groot 1e klasse.
Daphne Klappe 3e plaats Libre 3e klasse Jeugd.

Roij van Raaij 5e plaats Libre Groot Ereklasse.

Roij van Raaij 7e plaats Ankerkader 47/2 Ereklasse.

Armand Haveman 5e plaats Driebanden klein 2e klasse.

Naomi Struyk 5e plaats Libre-klein 1e klasse Jeugd.

Menno van Dijk 6e plaats Libre – klein 2e klasse.

 

 


Gewestelijke Finales:
Kampioenen

Armand Haveman 1e plaats Driebanden klein 2e klasse.

Menno van Dijk 1e plaats Libre klein 2e klasse.

H.P.Hanekamp 2e plaats Driebanden klein Hoofdklasse.

W.H. van Dijk 4e plaats Libre klein.


Districtsfinales:
A. Haveman, 2e plaats Driebanden klein, 2e klasse.

W.H. v. Dijk, 2e plaats Libre klein, 4e klasse.

G.M. v.d. Akker, 7e plaats Libre klein, 4e klasse.

M. v. Dijk, 2e plaats Libre klein, 2e klasse.

J. Endeman, 4e plaats Libre klein, 2e klasse.

G.M. v.d. Akker, 4e plaats Driebanden klein, 3e klasse.

G. v.d. Akker, 6e plaats Driebanden klein, 3e klasse.

S.K. Vrieswijk, 4e plaats Driebanden klein, 1e klasse.

H.P. Hanekamp, 2e plaats Driebanden Hoofdklasse.

Kampioen B1 team KBC 1911

(Peter Hanekamp, Willem Hendriks, Robin Witteveen, Marcel Hannema).

 

Open Kamper Kampioenschappen Driebanden 2015

KBC 1911 organiseert in het weekend van 6, 7 en 8 november voor de 1e keer een Open Kamper Kampioenschap Driebanden. Van de ruim 50 deelnemers wordt Marcel Schiphorst uit Dalfsen kampioen.


Kamper Ui Bokaal 2016

Carla Diek wint de Kamper Ui Bokaal.

T. van Staveren en H. Bannink worden benoemd tot Lid van Verdienste van KBC 1911.


S.K. Vrieswijk, W. Smit en R. Klappe 25 jaar lid van KBC 1911.

J. van Dijk en J. Grisnigt 12½ jaar lid KBC 1911.

 


2016-2017
N.K.
R. van Raaij 5e plaats Bandstoten Groot Ereklasse.


Vera Copier 3e plaats, Libre 3de klasse jeugd

Jonathan Struijk 4e plaats, Libre 3de klasse jeugd

Daphne Klappe 5e plaats Libre-klein, 2e klasse Jeugd

 

Daphne Klappe 2de plaats in het team N.O.Nederland Jeugdcompetitie.

 

Gewestelijke Finales:

T.v. Staveren 5e plaats, Driebanden-klein 3e klasse.

M. v.d. Akker 6e plaats, Driebanden-klein 3e klasse

H.P. Hanekamp 5e plaats, Driebanden Klein Hoofdklasse.

Districtfinales:   

T. v. Staveren 2e plaats, Driebanden-klein 3e klasse.

M v.d. Akker 3e plaats, Driebanden-klein 3e klasse.


Libre team  KBC 1911 C4: 2de plaats (R. Noordman, G. Noordman, P. Sleurink, S. Westerink).


H.P. Hanekamp, kampioen Driebanden-klein hoofdklasse

 

Peter Timmer uit Daarlerveen wint het 2e Open Kamper Kampioenschap Driebanden.

B.J. Hollander wint het Master Driebanden-klein toernooi in Daarlerveen.

 

 


2017-2018


N.K.
Daphne Klappe 6e plaats Libre-klein Jeugd 2e klasse.Dennis Klappe 10e plaats Libre-klein Jeugd 3e klasse


Martin Timmer (Daarlerveen) wint het 3e Open Kamper Kampioenschap Driebanden.

Jaarvergadering 28-11-2017

In deze vergadering zijn gehuldigd:

B. Hollander, 25 jaar lid.

B. Veenhuis, L. Witteveen, I. Hollander, P. Lentink, W. Mulder en D. Timmer, 12 ½ jaar lid.


Bert Hollander neemt op 28 november afscheid als voorzitter. Simone Westerink zal zijn taak als voorzitter overnemen.

 

Clubkampioenschappen:

I. Krishnadath voor de 1ste keer clubkampioen Libre. B. Veenhuis clubkampioen Driebanden.

H. Witteveen clubkampioen Bandstoten.

 

Jaarvergadering 12-06-2018

In deze vergadering zijn gehuldigd:

P. van Oostenbrugge, 25 jaar lid.

Gert van den Akker, Magriet van den Akker en Joop Kalter, 12 ½ jaar lid.

 


2018-2019

Gewestelijke Finales:

M. van Dijk, 5de plaats Driebanden-klein 3de klasse

J.J. Jongman, 2de plaats Libre 4de klasse.

 

Districtfinales:

M. van Dijk, 2de plaats Driebanden-klein 3de klasse.

F. Heeringa, 3de plaats Driebanden-klein 2de klasse.

R. Witteveen, 5de plaats Driebanden 1e klasse.

J.J. Jongman, 1ste plaats Libre 4de klasse.

P. Hanekamp, 6e plaats Driebanden Hoofdklasse.

 

I. Krishnadath, 1e plaats Libre 2e klasse Dames

A. Haveman, 4e plaats Libre Hoofdklasse

R. Jongman,  plaats Libre 2e klasse Dagcompetitie

 

 

Richard Klappe (KBC1911) wint het 4de Open Kamper Driebanden toernooi.

 

 2019–2020 

Peter Timmer (Daalerveen) wint het 5e Open Kamper Driebandentoernooi.

 

Districtfinales:

B. Hollander, 4de plaats Driebanden klein 3e Klasse.

I. Hollander, 3de plaats Libre Dames Open klasse.

 

R.Jongman, 4de plaats Libre klein 2e klasse.

P. Hanekamp, Districtskampioen Bandstoten 2e klasse

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 26-11-2019  neemt Ilona Hollander het  voorzitterschap over van Simone Westerink.