Historie 1990-2000


1990-1991

Opnieuw vindt een verbouwing plaats. Het ledental is gestegen tot ± 80. Een poging een gedeelte van het gebouw waarin de VAG is gehuisvest te verwerven stuit op bezwaren hunnerzijds. Er wordt uitgeweken naar uitbouw, niet aan de voorkant (± ƒ 180.000,-), maar 3 meter aan de zijkant. Het aantal biljarts wordt 5, de entree, de bar en de toiletten worden verplaatst en er komt een bestuurskamer. Er ontstaat een Bestuurscrisis n.a.v. onenigheden tijdens de verbouw en inrichting van het clubgebouw. Een interim-bestuur onder voorzitterschap van A. Net stelt op de najaarsvergadering van 13-10-1992 een nieuw bestuur voor:

B. Groenhof (Voorz.), R. Hannema (Secr.), J. Endeman(Penn.), P. Hanekamp en T. Vaandering.
M. Hannema wordt 6e op het N.K. Libre 6e klasse Jeugd.

 

B. Groenhof voorzitter KBC 1911 (1992-1995).

 

1991-1992

Gewestelijk kampioen: W. Been (Libre 6e klasse). Op het N.K. wordt zij 6e.
Districtskampioen: P. Hanekamp (Libre 2e klasse). Team KBC 1911 - 1 (S.K. Vrieswijk, J.W. Neijmeijer, L. Karel en A. Net) in de C1 klasse.

 

1992-1993

Districtskampioen: KBC 1911 -2 (J. Endeman, H. Witteveen en H. Karel) in de C2 klasse.

 

1993-1994

KBC 1911 organiseert twee Nederlandse Kampioenschappen:

  1. Het N.K. Libre-klein 2e klasse, waarbij 3 biljarts tijdelijk worden verwijderd en een tribune wordt gebouwd zodat ± 100 personen de wedstrijden kunnen volgen.
  2. Het N.K. Recreantenteams 60+ en 80+ georganiseerd door KBC 1911 i.s.m. de VAG.

 

W. Been en R.A. Witteveen, damesleden van de KBC 1911, organiseren voor de 1e keer het Toernooi om de Kamper Ui Bokaal voor vrouwen. Winnaar R. Dommerholt.

Gewestelijk kampioen: P. v. Oostenbrugge (Libre-klein 4e klasse Jeugd), T. Smit (260 car. M. 15.00-20.00) is zijn mentor.

Districtskampioen: S.K. Vrieswijk (Libre hoofdklasse) A. v. Enk (Libre 1e klasse) A. Haveman (Libre 2e klasse).

 

1994-1995

Gewestelijk kampioen: M. Hollander (Libre 2e klasse) Op het N.K. wordt hij 8e. P. v. Oostenbrugge (Libre 3e klasse Jeugd). Op het N.K. wordt hij 7e.

Districtskampioen: S.K. Vrieswijk (Driebanden 1e kl), J.W. Neijmeijer (Bandstoten 2e kl), R. Klappe (Libre2e kl), M. Dietrich (Libre 4e klasse Jeugd), G. Diender (Libre 3e klasse Recreanten).

Teams: KBC 1911 1 (S.K. Vrieswijk, J.W. Neijmeijer, A. Net, L. Karel) in de C1 klasse.

Jeugd KBC 1911 (P. v. Oostenbrugge, M. Dietrich en P. Reumer)

KBC 1911 - 3 (??) 4e klasse C.KBC 1911 komt met 4 teams uit in de klasse Libre C1 in het District Zwolle e/o en is daardoor een biljartbolwerk in het district.

 

I. Krisnadath wint de Kamper Ui Bokaal.

 

J. v.d. Beld wordt benoemd tot Erelid van de KBC 1911.

 

1995-1996

Gewestelijk kampioen: KBC 1911 - 1 (S.K. Vrieswijk, J.W. Neijmeijer, A. Net, res. R. Hannema) in de C1-klasse. Op het N.K. eindigen ze als 4e.

J. Winkler (Libre 3e klasse Recreanten) 2e plaats op het N.K. P. v. Oostenbrugge (Libre 1e klasse Jeugd) 5e plaats op het N.K.

Districtskampioen: T. v. Enk (Libre 2e klasse), P. Hanekamp (Driebanden 2e klasse), B. Wezenberg (Libre 2e klasse Recreanten).

 

A. Rietberg wint de Kamper Ui Bokaal.

 

1996-1997

KBC 1911 organiseert het Nederlands Kampioenschap Libre A- klasse Jeugd.

P. v. Oostenbrugge plaatst zich voor het N.K. Libre-klein 1e klasse Jeugd. Hij wordt 4e en promoveert naar de Overgangsklasse Jeugd (M. 20,97). Hij wint de Brederwiedecup (Libre).

Districtskampioen: P. Hanekamp (Libre Hoofdklasse), B. Gorter (Libre 2e klasse), A. Haveman (Bandstoten 3e klasse).

Teams: KBC 1911 - 1 (P. Hanekamp, J.W. Neijmeijer, L. Karel en B. Gorter) in C1.

KBC 1911 - 6 (M. Hannema, J. v. Brakel, J. de Munnik, K. v.d. Klooster en F. Dorgelo) in C3.

 

G. Burgers wint de Kamper Ui Bokaal.

 

S.K. Vrieswijk voorzitter KBC 1911 (1996-1997).

 

1997-1998

P. v. Oostenbrugge wordt 4e op het N.K. (Libre Extra klasse Jeugd) Serie 211.

Districtskampioen: J.W. Neijmeijer (Libre Hoofdklasse). Team KBC 911 -1 (P. Hanekamp, A. v. Enk, J.W. Neijmeijer, A. Net, K. Fidder) in C1. KBC 1911 - 3 (??) in C3.

 

L. Toisuta wint de Kamper Ui Bokaal.

 

1998-1999

Districtskampioen: P. Hanekamp Libre (Hoofdklasse), J.W. Neijmeijer (Bandstoten 2e klasse), H. v.d. Weij (Driebanden 3e klasse), R. v. Raaij (Libre 4e kl. Jeugd).

Team KBC 1911 - 1 (P. Hanekamp, A. v. Enk, J.W. Neijmeijer, K. Fidder, T. v. Enk, ) in C1.

 

R. Steggink wint de Kamper Ui Bokaal.

 

1999-2000

Tegenstellingen tussen bestuursleden en personen en groepjes binnen de vereniging verstoren de sfeer binnen de KBC 1911 zodanig, dat enkele leden besluiten de B.V. De IJssel op te richten. A. v. Dijk wint de Kamper Ui Bokaal.